Obavijest - OIB

Poštovani,   

sukladno Općem poreznom zakonu i Pravilniku o OIB-u, u tijeku je prikupljanje OIB-a od kupaca plina. Molimo Vas da nam podatak s Vašim OIB-om ili fotokopiju Vašeg OIB-a/osobne iskaznice dostavite na jedan od slijedećih načina:

  • osobno na šalter blagajne Termoplina Varaždin

  • poštom (na adresu: Termoplin d.d. Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin)

  • telefaxom (042 / 232 - 636,   042 / 232 - 556)

  • e-mailom (Microsoft Word obrazac možete skinuti OVDJE )